MENÜ

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetlerimiz

ENDORS olarak uzman akademik kadromuzla farklı uzmanlık alanlarına dönük eğitim faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Başlıca eğitim faaliyetlerimiz aşağıda yer almaktadır. Detaylı bilgiler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Eğitimlerimiz

1. Veri Analitiği
Bu eğitimin amacı, veri odaklı yaklaşımlarda ve günümüz artan bilgi değerine uygun olarak yapılabilecek analizlerin ele alınması, temel veri işleme yaklaşımlarının incelenmesi, veri analiz yöntemleri ve sonuçlarının yorumlanmasının sağlanması ve bu yaklaşımların yazılımlar yardımıyla çözümünün incelenmesidir.

2. Temel İstatistiksel Analiz
Bu eğitimin amacı, uygulamalı istatistiksel analiz üzerine yöntemlerin gözden geçirilmesini sağlamak ve farklı verilere göre yapılabilecek analizleri ele almaktır. Buna ek olarak, istatistiksel analiz yöntemleri ve sonuçlarının yorumlanmasının sağlanması ve bu yaklaşımların yazılımlar yardımıyla çözümünün incelenmesidir.

3. Deneysel Tasarım ve Uygulamalı İstatistik 
Bu eğitimin amacı, deney tasarımları ile rastlantısal deneylerin oluşturulması, temel tasarım yaklaşımlarının incelenmesi, ve sonuçlarının yorumlanmasının sağlanması ve bu yaklaşımların yazılımlar yardımıyla çözümünün incelenmesidir.

4. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0
Bu eğitimin amacı, son yıllarda giderek önem kazanan dijitalleşme ve Endüstri 4.0 kavramlarını incelemektir. Ayrıca, bu kavramlar içerisinde yer alan yeni teknolojilerin tasarımı, planlanlaması ve adaptasyon problemlerini incelemektir.

5. Maliyet Minimizasyonu (Optimizasyon)
Eğitimin temel amacı, bir sistemin veya sürecin tasarımını ya da işleyişini belli bir amaç doğrultusunda en iyi olacak şekilde düzenlemeyi sağlamaktır. Bu eğitim ile en doğru kararı, en kısa zamanda verebilmek için kullanılabilecek birçok farklı optimizasyon tekniğinin katılımcılar ile paylaşılmasıdır.

6. Üretim Planlama ve Stok Kontrolü
Bu eğitim ile temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklaşımların ve yöntemlerin açıklanacaktır. Ayrıca daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların uygun düzeyde kullanımının temini hedeflenmektedir.

7. 5S Yerleşim Yeri Düzenleme
Düzensiz ve dağınık bir çalışma ortamı en başta çalışan motivasyonunu etkiler. Kaliteli ürün üretimi ve verimli bir çalışma ortamı için gereksiz unsurlardan arındırılmış temiz bir çalışma ortamı gereklidir. Eğitim kapsamında çalışanların iş yeri düzenleme ve iş sadeleştirme konularında tecrübe edinmesi amaçlanmaktadır. 

8. Verimlilik Artırma Teknikleri
Katılımcılara, günümüz rekabetçi piyasa koşullarında, işletmelerde kalite ürün/hizmet üretebilmek için daha verimli çalışmayı sağlamak için gerekli teknik ve yöntemlerin kazandırılması amaçlanmaktadır.